Aannamebeleid begeleiders

Als bestuur van de Rugby Club Haarlemmermeer Hawks willen wij alle sporters een veilig sportklimaat aanbieden. Om deze reden wordt een grote waarde gehecht aan een goed en zorgvuldig aannamebeleid bij het aannemen van begeleiders/vrijwilligers. Het aannamebeleid bestaat uit de volgende stappen.

Stappen:

1. Met iedere vrijwilliger vindt een kennismakingsgesprek plaats.

2. Voor nieuwe vrijwilligers die met minderjarigen werken wordt standaard een VOG verklaring aangevraagd. Iedere 3 jaar zal een nieuwe VOG verklaring worden aangevraagd.

3. Voor nieuwe vrijwilligers zal standaard een referentiecheck worden gedaan.

4. Iedere nieuwe vrijwilliger zal bij de rugbybond worden aangemeld. Hiermee valt iedere vrijwilliger onder het tuchtrecht van de NRB.

5. Iedere vrijwilliger zal worden gevraagd een formulier te ondertekenen waarmee hij/zij aangeeft op de hoogte te zijn van de geldende gedragsregels en dat hij/zij deze regels zal naleven.

Voor de Gedragsregels begeleider, klik hier.

error: Content is protected !!