Inleiding

Rugby is een mooie en vooral een leuke sport. Rugby Club Haarlemmermeer Hawks hecht een grote waarde aan de naleving van normen en waarden binnen de club. Het bestuur voelt zich verantwoordelijk voor het realiseren van een prettig en veilig sportklimaat. Er kunnen echter situaties ontstaan waarin er sprake is van ongewenst gedrag. Door preventief beleid neemt het bestuur de verantwoordelijkheid en maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen. Zo staat in de "Procedure melding ongewenst gedrag" beschreven wat onder ongewenst gedrag wordt verstaan en hoe hiermee om te gaan als het wordt geconstateerd. Verder onderschrijft het bestuur de "Gedragsregels ten preventie van seksuele intimidatie in de sport" dat is opgesteld door het NOC*NSF.

De rugbyclub heeft een Aannamebeleid vrijwilligers. Bij het selecteren van begeleiders (trainers en teammanagers) die met minderjarigen werken, maakt het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het ondertekenen van de "Gedragsregels voor begeleiders" een onderdeel uit van de procedure.

Het bestuur hoopt dat van deze richtlijnen een preventieve werking zal uitgaan en dat deze richtlijnen zullen bijdragen aan het voorkomen van ongewenst gedrag en aan het op een correcte manier reageren op ongewenst gedrag binnen onze club.

Voor meer informatie over de definitie Ongewenst gedrag, klik hier. Voor meer informatie over de Procedure melding ongewenst gedrag, klik hier. Voor meer informatie over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), klik hier. Voor meer informatie over de Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport, klik hier. Voor meer informatie over het Aannamebeleid begeleiders, klik hier.

error: Content is protected !!