Contributie 2018-2019

Het verenigingsseizoen loopt van 1 augustus t/m 31 juli daaropvolgend. De hier genoemde contributie is inclusief verplichte bijdrage aan de Nederlandse Rugby Bond maar exclusief de aanschaf van clubkleding.

Klasse Leeftijdscategorie Geboortejaar Contributie
Senioren > 19 jaar Voor 01-01-1999 € 217,50
Recreanten > 35 jaar - € 117,50
Semi senioren 18-19 jaar 1999-2000
Colts 16-17 jaar - U18 2001-2002 € 167,50
Junioren 14-15 jaar - U16 2003-2004 € 152,50
Cubs 12-13 jaar - U14 2005-2006 € 152,50
Mini's 10-11 jaar - U12 2007-2008 € 102,50
Benjamins 8-9 jaar - U10 2009-2010 € 102,50
Turven 6-7 jaar - U8 2011-2012 € 70,00
Guppen 5 jaar - U6 na 31-12-2012 € 70,00
Studenten (MBO. HBO, WO) - - € 167,50
Ondersteunend lid/donateur - - € 50,00

Voorwaarden:

  • Het contributiegeld zal door Club Collect  in één of meerdere termijnen( max drie) automatisch worden afgeschreven. U ontvangt via Club Collect een mail en na inloggen kunt u de wijze en het aantal termijnen opgeven.

  • Door ondertekening van het inschrijvingsformulier verplicht je je tot aan het einde van het verenigingsseizoen de voor jou geldende contributie te betalen. Bij het inschrijfformulier gaarne een pasfoto bijvoegen, en kopie ID tonen. Studenten dienen een kopie van hun studentenpas bij te voegen.

  • De contributie wordt vooruitbetaald want anders ben je niet speelgerechtigd.

  • Bij meerdere leden van één en hetzelfde gezin, wordt een korting toegepast van 10% op elk tweede, derde (etc.) gezinslid. Het oudste, volwaardig spelende gezinslid zal de volledige contributie verschuldigd zijn.