Contributie 2017-2018

Het verenigingsseizoen loopt van 1 augustus t/m 31 juli daaropvolgend. De hier genoemde contributie is inclusief verplichte bijdrage aan de Nederlandse Rugby Bond maar exclusief de aanschaf van clubkleding.

Klasse Leeftijdscategorie Geboortejaar Contributie
Senioren > 18 jaar - € 212,50
Recreanten - - € 112,50
Colts 16 t/m 18 jaar - U19 1999-2001 € 162,50
Junioren 14 t/m 15 jaar - U16 2002-2003 € 147,50
Cubs 12 t/m 13 jaar - U14 2004-2005 € 147,50
Mini's 10 t/m 11 jaar - U12 2006-2007 € 97,50
Benjamins 8 t/m 9 jaar - U10 2008-2009 € 97,50
Turven 6 t/m 7 jaar - U8 2010-2011 € 97,50
Guppen 4 t/m 6 jaar - U6 2012-2013 € 65,00
Studenten (MBO. HBO, WO) - - € 162,50
Ondersteunend lid/donateur - - € 50,00

Voorwaarden:

  • Door ondertekening van het inschrijvingsformulier verplicht je je tot aan het einde van het verenigingsseizoen de voor jou geldende contributie te betalen.
  • Het contributiegeld zal in één of meerdere termijnen (max. 3 ) automatisch worden afgeschreven. Het aantal termijnen kun je aangeven op het inschrijfformulier.
  • De contributie wordt vooruitbetaald want anders ben je niet speelgerechtigd.
  • Bij meerdere leden van één en hetzelfde gezin, wordt een korting toegepast van 10% op elk tweede, derde (etc.) gezinslid. Het oudste, volwaardig spelende gezinslid zal de volledige contributie verschuldigd zijn.

Bankgegevens: NL75RABO0179106392 t.n.v. Rugbyclub Haarlemmermeer Hawks.