Definitie 'Ongewenst gedrag'

Hieronder vind je enkele definities van ongewenst gedrag.

 1. Seksuele Intimidatie
  Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.
 2. Pesten
  Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter waarbij één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal, digitaal of psychologisch schade toe te brengen, waarbij de andere persoon zich niet tegen dit gedrag kan verdedigen.
 3. Bedreigen
  Pesten, discriminatie en/of belediging wordt bedreigen wanneer de andere persoon er bang van wordt en het een gevoel van onveiligheid veroorzaakt. In tegenstelling tot pesten is bedreiging wél strafbaar. Aan bedreiging hoeft niet altijd stelselmatig pesten, discriminatie of belediging vooraf te gaan.
 4. Discriminatie
  Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Er zijn 11 gronden van discriminatie: leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, etniciteit, geslacht (gender), nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging, burgerlijke staat, soort contract, arbeidsduur.
 5. Mishandeling
  Mishandeling is het buiten de spel- en/of wedstrijdsituatie gebruiken van niet functioneel fysiek of psychisch geweld (zoals mishandeling, slaan van, trappen van, het geven van een kniestoot, het toedienen van een kopstoot, het geven van een elleboogstoot, etc.) dan wel het zeer ernstig bedreigen met concreet fysiek en psychisch gewelddadig handelen.
 6. Belediging
  Belediging kan verbaal, via gezichtsuitdrukking of met gebaren plaatsvinden (bedoeld & onbedoeld). Het wordt ernstige belediging als het gaat om het opzettelijk aanranden van iemands eer of goede naam, op beledigende wijze, onafhankelijk van de juistheid van de betichting. Belediging van een ambtenaar in functie is strafbaar en ook als het slachtoffer een klacht indient.
 7. Machtsmisbruik
  Van machtsmisbruik is sprake als (in het algemeen gesproken) iemand met een bepaalde macht zichzelf wil bevoordelen, ten koste (nadele) van een ander, en daarbij misbruik maakt van zijn bevoordeelde positie. Hierbij is het slachtoffer veelal op een bepaalde manier afhankelijk of is onvermogend (onwetend). Het slachtoffer wordt min of meer aan het twijfelen gebracht en/of is bang voor eventuele/zekere gevolgen, die kunnen voortvloeien uit het niet mee gaan/niet gehoorzamen.
 8. Verbale agressie
  Onder verbale agressie wordt verstaan het verbaal of schriftelijk bedreigen, discrimineren, intimideren, ernstig beledigen of uitschelden van een persoon.

 9. Fysiek geweld
  Fysiek geweld omvat elke slechte fysieke behandeling van iemand met de intentie hem of haar te verwonden en/of angst aan te jagen. Dit is al het geweld waarbij iemand jou slaat, schopt of op een andere manier pijn doet zonder reden.
 10. Ongewenste intimiteiten
  Onder ongewenste intimiteiten wordt verstaan al die dingen die anderen met je kunnen doen en die je niet prettig vindt. Dat kan van een vieze mop gaan tot ongewenst lichamelijk contact. De ander mag dat niet met je doen. Voorbeelden hiervan zijn ingaan op avances of gedrag met verliefdheidverschijnselen, ongewenste/onnodige aanraking, het verbaal scheppen van een seksueel/erotisch geladen sfeer en het zich tegen een ander aandrukken of sterkere vormen van aanranding.
error: Content is protected !!