Disclaimer

Website. We hebben de website met uiterste zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan, onjuistheden kunnen echter voorkomen. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. RC Hawks aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Links naar externe sites. Het is mogelijk dat je via de website toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en kunnen evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op dezewebpagina's of websites.

Gebruik foto’s. We gebruiken foto’s of ander beeldmateriaal als onderdeel van onze site. We doen ons best om persoonlijk toestemming te vragen voor de publicatie van foto's met herkenbare personen. Mocht dat er onverhoopt nog niet van zijn gekomen, dan is dat om praktische redenen. Mocht je bezwaar tegen publicatie hebben, stuur ons dan direct een e-mail. Dan verwijderen we de foto meteen. Voor het sturen van een e-mail, klik hier.

Onjuistheden. Mocht je onjuistheden tegenkomen, vragen of opmerkingen hebben, dan verzoeken we je om met ons contact op te nemen. Voor het sturen van een e-mail, klik hier.

error: Content is protected !!