Ontstaan rugby

Tijdens de middeleeuwen werd in Frankrijk het spel soule of soule gespeeld. Dat spel heeft veel dezelfde kenmerken als rugby. Hetzelfde geldt voor Kappan (Wales), Hurling (Ierland) en Calcio (Italië). Deze spelen verloren hun populariteit aan het einde van de 18e eeuw. Het was voetbal dat meer in trek was in de Engelse kostscholen. De legende is dat rugby is ontstaan doordat William Webb Ellis, een leerling van één van de oudste en bekendste kostscholen in Engeland in Rugby in 1823 tijdens een voetbalwedstrijd de bal oppakte en ermee naar de overkant van het veld rende. William Webb Ellis wordt op zijn school nog steeds vereerd. De beker, die aan de wereldkampioen wordt overhandigd, is naar hem vernoemd: de Webb Ellis Cup.

 

Ontstaan van spelregels

Rugby heet Rugby naar de plaats waar de kostschool van William Webb Ellis stond. Op eigenlijk alle kostscholen en Engeland speelde men een eigen spel en met eigen regels. Door het gebaar van William Webb Ellis, om met de bal in zijn handen te lopen, in een fase van het spel die het niet toeliet, heeft geleidelijk de regels van Rugby doen veranderen. Doordat reizen per trein mogelijk werd, waren er sportevenementen tussen kostscholen mogelijk. Er was behoefte aan meer duidelijkheid omtrent de regels. Dit leidde tot onenigheid tussen mensen die met de voet speelden en mensen die alleen met de handen speelden. er werd een onderscheid gemaakt tussen voetbal en rugby-voetbal. Toen de leerlinge van de kostscholen meer en meer rugby-voetbal gingen spelen, werden er definitieve regels op papier gesteld. Dat was in 1846.

Rugby in Nederland

De oudste rugby verenigingen zijn ontstaan in het begin van vorige eeuw: De Delftsche Studenten Rugby Club (1918), de Amsterdamse Studenten Rugby Vereniging (1919), Groningsche Studenten Rugby Club Forward (1919). Deze drie teams vormden samen in 1920 de eerste Nederlandse Rugbybond. De Rotterdamse club RSSV, die ook in 1920 werd opgericht sloot zich ook aan bij de bond. De eerste Nederlandse Rugby Bond heeft slechts drie jaar bestaan, omdat er niet voldoende leden waren waardoor de rugby clubs werden opgeheven. In 1932 waren er weer voldoende rugby clubs en werd opnieuw een Nederlandse Rugby Bond (NBR) opgericht.

Rugby competities in Nederland

Op dit moment zijn er zo'n 83 rugby clubs aangesloten bij de NBR. Hoewel rugby vaak gezien wordt als een mannensport, spelen ook vrouwen sinds 1975 competitie rugby in ons land. Er bestaat een Ere- en Eerste klasse in de vrouwen competitie. De mannencompetitie bestaat uit vijf klasse. Nederland wordt internationaal vertegenwoordigd door de volgende nationale selecties: Nederland XV heren, Nederland XV dames, Nederland onder 20, Nederland onder 19, Nederland onder 18, Nederland onder 17 en een heren en een dames Sevens-selectie. Daarnaast bestaat er een nationaal studententeam en een nationaal militair team. Daarnaast zijn er ook voor de jeugd veschillende competities, waaraan RC Haarlemmermeer Hawks inmiddels meedoen.

error: Content is protected !!