Onze gedragscode en gedragsregels

Onze kernwaarden

Om rugby met plezier te kunnen spelen, kent de rugbysport kernwaarden: Respect, Discipline en Kameraadschap. Om deze kernwaarden een nadere invulling te geven, heeft de Nederlandse Rugby Bond een gedragsprotocol opgesteld. Het gedragsprotocol bestaat uit een gedragscode en gedragsregels.

Ons gedragsprotocol

De Rugby Club Haarlemmermeer Hawks heeft zich aangesloten bij dit gedragsprotocol. Dit betekent dat het gedragsprotocol door een ieder die zich op de rugbyclub begeeft, moet worden nageleefd. Dat geldt ook voor bezoekers en supporters. Van alle leden of van een ieder die een functie heeft binnen de Rugby Club Haarlemmermeer Hawks wordt verwacht dat ze op de hoogte zijn van het gedragsprotocol en dit naleven.

 

 

Samen verantwoordelijk voor naleving gedragsprotocol

Voor jeugdleden geldt dat ook dat hun ouders/verzorgers hiervan op de hoogte moeten zijn. Bovendien hebben trainers, teammanagers en ouders/verzorgers een voorbeeldfunctie al het gaat om het uitdragen en bewaken van de gedragsregels. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor de senioren binnen de club.

 

Gedragscode en gedragsregels

 

 

 

error: Content is protected !!