Rugby begrippenlijst

BegripVerklaring
Foutief spelFoutief spel is alles wat een persoon doet binnen de speelruimte die tegen de letter en de geest van de Spelregels van Rugby zijn. Het omvat obstructie onsportief spel herhaaldelijke overtredingen, gevaarlijk spel en wangedrag. Elke vorm van foutief spel moet snel en kordaat worden aangepakt.
LineoutDe lineout is een middel om een wedstrijd opnieuw te starten nadat de bal of een speler die de bal draagt, de zijlijn overschreden heeft. De tegenstanders van de ploeg die de bal het laatst vasthield of aanraakte voordat hij buiten ging, gooien de bal in de lineout in. Om in balbezit te geraken kan elke speler in de lineout naar de bal springen, waarbij hij in de sprong door twee teamgenoten ondersteund wordt. Het team dat de bal inwerpt heeft het voordeel dat het een code kan roepen waardoor de ploeggenoten weten hoever de bal gegooid zal worden. Nadat de bal opgevangen werd, kan hij naar de scrum half gepast worden om verder doorgegeven te worden, maar er kan ook een maul gevormd worden. De mogelijkheid die gekozen wordt kan afhangen van de positie op het veld. Vanaf welke leeftijd spelers ondersteund mogen worden, kan verschillen van federatie tot federatie. Iedereen moet zich bewust zijn van deze verschillen.
MaulEen maul ontstaat doorgaans uit een contactsituatie waarin de baldrager wordt vastgehouden door een tegenstander, maar niet naar de grond is gebracht. Het kan uitgroeien tot een effectieve methode om het balbezit te betwisten of te behouden. Een maul kan een dynamisch aanvalsplatform zijn welke verdedigers naar zich toetrekt en zo ergens anders ruimte creëert om te spelen. Op het moment dat de maul tot stand komt, worden buitenspel lijnen gevormd.
Open spelRugby is een aanval- en ontwijkingsspel: zodra men in balbezit is, is het de doelstelling om met de bal vooruit te gaan (door de bal te dragen of deze trappen) naar het terrein van de tegenstander en uiteindelijk om punten te scoren. De meest effectieve manier om de bal vooruit te laten bestaat erin dat de baldrager contact vermijdt door de open ruimte in te lopen of te passen naar een teamgenoot die zich in de open ruimte bevindt. Contact is echter op een bepaald moment in open spel onvermijdelijk. Met behulp van de juiste technieken kan men balbezit behouden, de aanval voortzetten en de kans op blessures verminderen.
RuckEen ruck ontstaat doorgaans vanuit een tacklesituatie en kan uitgroeien tot een effectieve methode om het balbezit te behouden of te betwisten. In de ruck zal een aantal verdedigers betrokken worden, waardoor de mogelijkheid bestaat dat ergens anders op het terrein open ruimte ontstaat. Bij het opzetten van een ruck, worden er offside lijnen gemaakt.
ScrumDe scrum is een herstart van een wedstrijd die plaatsvindt na een kleine overtreding, zoals een voorwaartse pas. Het is een fysieke betwisting van het balbezit en daarom moet, net zoals bij elk contact, veiligheid een eerste aandachtspunt zijn. Spelers, trainers en scheidsrechters hebben allemaal een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de scrum eerlijk, competitief en veilig is. Het is noodzakelijk dat alle spelers de juiste technieken voor hun positie kennen en met hun tegenstander samenwerken om rechtop te blijven. In de scrum heeft het niet-bestrafte team het voordeel dat het de bal mag ingooien, meestal vanaf de linkerkant van de scrum. De verdedigende kant heeft de mogelijkheid om de bal terug te heroveren door ofwel de bal te hooken bij het ingooien of door het aanvallende team over de bal weg te duwen.
De scrum start de wedstrijd en wordt gevolgd door open spel indien de bal uit de scrum komt.
TackleEen tackle wordt door het verdedigende team gebruikt om de voorwaartse beweging van het aanvallende team te stoppen. Het is een kans voor het verdedigende team om het balbezit te betwisten. De bekwaamheid om te tackelen en tackles te incasseren is van cruciaal belang bij de ontwikkeling van een veiliger en aangenamer spel. Het is van essentieel belang dat dit aspect van Rugby met de nodige zorgvuldigheid en aandacht gecoacht, uitgevoerd en gefloten moet worden, met een goede techniek en een veilige en correcte techniek. Dit zal de spelers in staat stellen om zelfverzekerd en competent te worden in de tackle.

Bron: https://rugbyready.worldrugby.org

error: Content is protected !!