Welkom
 bij Rugby Club Haarlemmermeer Hawks

Vrijwilligers

 

Zonder vrijwilligers is er geen Rugby Club Haarlemmermeer Hawks.
Onze club draait om- en voor haar leden. Van die leden wordt dan ook wat verwacht, namelijk participeren in de vereniging. Samen werken aan en versterken van onze club.
Nu zijn we bij RC Haarlemmermeer Hawks gezegend met een “harde kern” van vrijwilligers die zich sinds jaar en dag met hart, ziel en zaligheid inzetten voor onze club. Maar, we groeien. Zowel in ledental als in de professionalisering van de facilitaire taken. Om dat allemaal in goede banen te leiden hebben we dringend behoefte aan extra helpende handen. Op alle gebieden en voor elke beschikbare tijd die je aan de club wilt spenderen. 

Jouw bijdrage wordt door iedereen binnen de club bijzonder gewaardeerd, het is leerzaam en draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling
RC Hawks kent de volgende commissies: bar-, activiteiten-, technische-, onderhoud-, pr & communicatie-, referee en wedstrijd- en sponsorcommissie dus, geef je op bij een van de commissies.

We staan te springen om jou!


Aanname Beleid Vrijwilligers

Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn. Daarom neemt RC Haarlemmermeer Hawks de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:
Stap 1: Kennismakingsgesprek met bestuur, trainer/coach en/of teammanager.
Stap 2: Referentiecheck bij de vereniging waar de vrijwilliger vandaan komt.
Stap 3: VOG aanvraag (de herhaaltermijn is 3 jaar).
Stap 4: Elke (nieuwe) begeleider ontvangt de gedragscode voor vrijwilligers en wordt tientjes lid.


Stap 1:  Er wordt een gesprek gevoerd met de vrijwilliger door (een vertegenwoordiger van) het bestuur. Gedurende het kennismakingsgesprek vormt RC Haarlemmermeer Hawks zich een goed beeld van de kandidaat vrijwilliger en zijn motivatie om begeleider bij RC Haarlemmermeer Hawks te worden. Tevens wordt in het kennismakingsgesprek verwezen naar de gedragscode van Rugby Nederland. Het aannamebeleid (stap 2 tot en met 4) wordt besproken zodat de vrijwilliger op de hoogte is van de inhoud en het meldingsprotocol zodat de vrijwilliger kennis kan nemen van de inhoud ervan.

Stap 2: Wanneer een vrijwilliger voor hij/zij zich heeft aangemeld bij RC Haarlemmermeer Hawks vrijwilliger is geweest bij een andere vereniging, meldt hij/zij dat bij RC Haarlemmermeer Hawks. RC Haarlemmermeer Hawks neemt contact op met die vereniging om na te gaan of er bijzonderheden waren met betrekking tot het functioneren van de vrijwilliger bij die vereniging. Hierin kan verwezen worden naar het aannamebeleid van RC Haarlemmermeer Hawks met betrekking tot nieuwe vrijwilligers.

Stap 3: Voor de vrijwilliger wordt uiterlijk 14 dagen nadat hij/zij is aangesteld door RC Haarlemmermeer Hawks een digitale VOG aanvraag klaargezet. De vrijwilliger dient deze VOG binnen 14 dagen na het klaarzetten aan te vragen.

Stap 4: De gedragscode wordt per e-mail of op andere (digitale) wijze naar de vrijwilliger verzonden. De vrijwilliger ondertekent dit document. Hiermee geeft hij/zij te kennen zich aan de gedragscode te zullen houden.  Vrijwilligers van RC Haarlemmermeer Hawks worden aangemerkt als tientjes lid en ondertekenen daarmee de VOT (Verklaring Onderwerping Tuchtrecht), van het Instituut Sport Rechtspraak, waarbij Rugby Nederland is aangesloten.