Welkom
 bij Rugby Club Haarlemmermeer Hawks

VertrouwensContactPersoon

 RC Haarlemmermeer Hawks wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Onze VertrouwensContactPersoon, Geordy Bouwhuis, is daarbij erg belangrijk. Als vertrouwenscontactpersoon heeft Geordy een rol bij het in standhouden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen die bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de individuele leden. Daarnaast kun je bij Geordy terecht als jij een melding wilt doen van ongewenst gedrag. Is jou iets overkomen wat je niet prettig vindt, of heb jij iets gezien wat volgens jou niet OK is, dan kun je jouw verhaal bij hem kwijt. Onder ongewenst gedrag verstaan wij intimidatie, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie of agressie.

Jouw verhaal wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Geordy is wel verplicht om van de melding een verslagje naar het bestuur te sturen. Dit kan, als je dat liever hebt, zonder jouw naam of die van de persoon waar de melding over gaat te noemen. Verder zal hij met jou bespreken welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot jouw melding. Wanneer er sprake is van wettelijk strafbare feiten zal in overleg contact gezocht worden met de relevante autoriteiten.

De vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk van het bestuur en valt rechtstreeks onder de bestuursverantwoordelijke voor veilig sportklimaat.

Wil je een gesprek met Geordy, dan kun je een afspraak aanvragen via vertrouwenscontactpersoon@rchawks.nl